ข้าวหอมมะลิ, ข้าวขาวนาปี, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ข้าวเหนียวดำ, ข้าวหอมมะลิกล้องแดง, ข้าวหอมมะลิกล้องเหลือง, ข้าวไรซ์เบอร์รี่​

ข้าวหอมมะลิ, ข้าวขาวนาปี, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ข้าวเหนียวดำ, ข้าวหอมมะลิกล้องแดง, ข้าวหอมมะลิกล้องเหลือง, ข้าวไรซ์เบอร์รี่​

ข้าวหอมมะลิ ตราดอกฝ้ายพรีเมี่ยมแดง, Thai Jasmine Rice Dokfai Premium Brand

ข้าวหอมมะลิ ตราดอกฝ้ายพรีเมี่ยมแดง

Thai Jasmine Rice Dokfai Premium Brand

ข้าวหอมมะลิ ตราดอกฝ้ายชมพู, Thai Jasmine Rice Dokfai Brand

ข้าวหอมมะลิ ตราดอกฝ้ายชมพู

Thai Jasmine Rice Dokfai Brand

ข้าวหอมมะลิ ตราขวัญใจ, Thai Jasmine Rice

ข้าวหอมพรกมล ตราขวัญใจ

Pronkamon Soft Rice

ข้าวหอมมะลิ ตราขวัญใจ, Thai Jasmine Rice

ข้าวหอมพรกมล ตราขวัญใจ

Pronkamon Soft Rice

ข้าวหอมมะลิ ตราขวัญใจส้ม, Thai Jasmine Rice

ข้าวหอมมะลิ ตราขวัญใจส้ม

Thai Jasmine Rice

แป้งข้าวหอมมะลิ, Jasmine Rice Flour

ข้าวหอมพรกมล ตราขวัญใจ

Pronkamon Soft Rice

ข้าวขาวนาปี ตราบัวพรกมล, Thai White Rice Premium Quality

ข้าวขาวนาปี ตราบัวพรกมล

Thai White Rice Premium Quality

ข้าวขาวนาปี ตราบัวพรกมล, Thai White Rice Premium Quality

ข้าวขาวนาปี ตราบัวพรกมล

Thai White Rice Premium Quality

ข้าวสารนาปี สุพรรณบุรี, Thai White Rice Premium Grade

ข้าวสารนาปี สุพรรณบุรี

Thai White Rice Premium Grade

ข้าวขาวนาปีเขียว ตราข้าวกวักเงินกวักทอง, Thai White Rice Premium Grade

ข้าวขาวนาปีเขียว ตราข้าวกวักเงินกวักทอง

Thai White Rice Premium Grade

ข้าวขาวนาปีม่วง ตราข้าวกวักเงินกวักทอง, Thai White Rice Premium Grade

ข้าวขาวนาปีม่วง ตราข้าวกวักเงินกวักทอง

Thai White Rice Premium Grade

ข้าวสารคัดพิเศษ ตราพบแล้วข้าวดี, Thai White Rice Premium Grade

ข้าวสารคัดพิเศษ ตราพบแล้วข้าวดี

Thai White Rice Premium Grade

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู กข.6 ตราเป้า, Thai Sticky Rice

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู กข.6 ตราเป้า

Thai Sticky Rice

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราช้างต้นสน, Thai Sticky Rice

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราช้างต้นสน

Thai Sticky Rice

ข้าวหักหอมมะลิ ตราดอกฝ้าย, Thai Broken Jasmine Rice

ข้าวหักหอมมะลิ ตราดอกฝ้าย

Thai Broken Jasmine Rice

ข้าวจ้อหอมมะลิ ตราดอกฝ้าย, Thai Broken Jasmine Rice

ข้าวจ้อหอมมะลิ ตราดอกฝ้าย

Thai Broken Jasmine Rice

ข้าวหอมกล้องแดง ตราดอกฝ้าย, Red Jasmine Rice (Organic Rice)

ข้าวหอมกล้องแดง ตราดอกฝ้าย

Red Jasmine Rice (Organic Rice)

ข้าวไรซ์เบอรี่ ตราดอกฝ้าย, Rice Berry (Organic Rice)

ข้าวไรซ์เบอรี่ ตราดอกฝ้าย

Rice Berry (Organic Rice)

ข้าวญี่ปุ่น ตราดอกฝ้าย 1 kg, Japanese Rice

ข้าวญี่ปุ่น ตราดอกฝ้าย 1 kg

Japanese Rice

ข้าวหอมผสมข้าวกล้อง, Thai Jasmine Rice

ข้าวหอมผสมข้าวกล้อง

Thai Jasmine Rice

Tag : แป้งข้าวจ้าว, Thailand rice flour, โรงงาน ผลิต แป้ง ข้าวเหนียว, Thailand Glutinous rice flour, แป้งข้าวเหนียวดำ, Thailand Black glutinous rice flour, เม็ดสาคู, Thailand Tapioca Pearl, ข้าวหอมมะลิ ราคา, jasmine rice thailand, Thailand White Rice, ขายส่ง ข้าวเหนียว, glutinous rice thailand, โรงแป้ง, Rice flour Factory Manufacturer

All rights reserved ©2024 ​Pornkamon Rice Flour Mills Co.,Ltd.​

สอบถามเพิ่มเติม