แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเหนียวดำ แป้งท้าว​ แป้งข้าวเหนียวใบเตย แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งมัน แป้งข้าวกล้องเหลือง แป้งข้าวกล้องแดง แป้งข้าวไรซ์เบอรี่

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเหนียวดำ แป้งท้าว​ แป้งข้าวเหนียวใบเตย แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งมัน แป้งข้าวกล้องเหลือง แป้งข้าวกล้องแดง แป้งข้าวไรซ์เบอรี่

แป้งข้าวจ้าว, Rice flour

แป้งข้าวจ้าว

Rice flour

แป้งข้าวเหนียว, Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวเหนียว

Glutinous Rice Flour

แป้งมันสำปะหลัง, Tapioca Starch

แป้งมันสำปะหลัง

Tapioca Starch

แป้งท้าวอย่างดี, Coarse Tapioca Flour

แป้งท้าวอย่างดี

Coarse Tapioca Flour

แป้งข้าวจ้าว ตราช้างลูกบอล, Finest Rice Flour

แป้งข้าวจ้าว ตราช้างลูกบอล

Finest Rice Flour

แป้งข้าวเหนียว ตราช้างลูกบอล, Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวเหนียว ตราช้างลูกบอล

Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวเหนียวดำ (ละเอียดพิเศษ), Black Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวเหนียวดำ (ละเอียดพิเศษ)

Black Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวจ้าวโม่น้ำ, Rice Flour (wet miling)

แป้งข้าวจ้าวโม่น้ำ

Rice Flour (wet miling)

แป้งข้าวเหนียวโม่น้ำ, Glutinous Rice Flour (wet milling)

แป้งข้าวเหนียวโม่น้ำ

Glutinous Rice Flour (wet milling)

แป้งมันสำปะหลัง, Tapioca Starch

แป้งมันสำปะหลัง

Tapioca Starch

แป้งท้าว, Coarse Tapioca Flour

แป้งท้าว

Coarse Tapioca Flour

ผงลูกเดือย, Millet powder

ผงลูกเดือย

Millet powder

แป้งข้าวหอมมะลิ, Jasmine Rice Flour

แป้งข้าวหอมมะลิ

Jasmine Rice Flour

แป้งข้าวหอมมะลิกล้อง, Brown Rice Flour

แป้งข้าวหอมมะลิกล้อง

Brown Rice Flour

แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่, Riceberry Flour

แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

Riceberry Flour

แป้งข้าวโพด (ละเอียดพิเศษ), Corn Starch (Super Finest)

แป้งข้าวโพด (ละเอียดพิเศษ)

Corn Starch (Super Finest)

แป้งข้าวจ้าว, Rice flour

แป้งข้าวจ้าว

Rice flour

แป้งข้าวเหนียว, Glutinous Rice Flour

แป้งข้าวเหนียว

Glutinous Rice Flour

แป้งท้าวยายม่อม, Arrowroot Flour

แป้งท้าวยายม่อม

Arrowroot Flour

แป้งข้าวเหนียวดำ (ละเอียดพิเศษ),

แป้งข้าวเหนียวดำ (ละเอียดพิเศษ)

Black Glutinous Rice Flour

All rights reserved ©2024 ​Pornkamon Rice Flour Mills Co.,Ltd.​

สอบถามเพิ่มเติม