บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด​

369/2 ซ.ดวงดี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000​​

Pornkamon Rice Flour Mills Co.,Ltd.​​

@pornkamon-ex

03-861-6865

Nisara.Pornkamon@gmail.com​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Pornkamon Manufacturer of RICE FLOUR & GLUTINOUS RICE FLOUR (GMP, HACCP)​

LANGUAGE: