รางวัลและคุณภาพ

วันนี้เป็นตลาดท้องถิ่นและโลกให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยและความกังวลมากขึ้นของอาหารธรรมชาติและถูกสุขอนามัย เราได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรามั่นใจว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลาเป็นไปตามมาตรฐานสากล​

PORNKAMON CERTIFICATES​

Pornkamon Manufacturer of RICE FLOUR & GLUTINOUS RICE FLOUR (GMP, HACCP)​

LANGUAGE: